Ψυχολογική Υποστήριξη

Πρόκειται για παρέμβαση από εξειδικευμένους ψυχολόγους με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων που δυσκολεύουν το παιδί συναισθηματικά, επηρεάζοντας τη λειτουργικότητά του και την ικανότητα προσαρμογής του στα διάφορα περιβάλλοντα (οικογενειακό, σχολικό, φιλικό). Μέσα από τη διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης το παιδί βοηθιέται να αναγνωρίσει το πρόβλημα που το απασχολεί μαθαίνοντας σταδιακά να επιστρατεύει το ίδιο τις δικές του δυνάμεις, ώστε να ξεπεράσει ό,τι το απασχολεί και το εμποδίζει από το να έχει μια αρμονική πορεία σε όλα τα επίπεδα. Οι πιθανές αιτίες που μπορεί να καθιστούν απαραίτητη την ψυχολογική υποστήριξη ενός παιδιού ποικίλλουν: μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του που δεν μπορεί να διαχειριστεί, η ύπαρξη μιας μαθησιακής δυσκολίας, ένα ενδοοικογενειακό πρόβλημα, οι κακές σχέσεις με τον εαυτό του ή με τους άλλους, ποικίλες αγχογόνες καταστάσεις (π.χ. στρες εξετάσεων).

Ένα παιδί/έφηβος ενδέχεται να χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, όταν: