Πρώιμη Παρέμβαση

Πρόκειται για εξειδικευμένη βοήθεια που εφαρμόζεται από ειδικούς θεραπευτές (ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές) και παρέχεται σε παιδιά που παρουσιάζουν καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς της ανάπτυξης (γνωστικό, γλωσσικό, κινητικό, κοινωνικοποίηση και αυτοϋπηρέτηση). Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (με χρονολογική ή αναπτυξιακή ηλικία έως 5 ετών) και ως στόχο έχει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των τομέων εκείνων στους οποίους διαπιστώνονται οι δυσκολίες, καθώς και τη βελτίωση των ελλειμματικών δεξιοτήτων. Η σημασία της πρώιμης παρέμβασης, εφόσον κριθεί απαραίτητη η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, είναι καθοριστική καθώς έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά με καθυστέρηση στα αναπτυξιακά στάδια κατά την προσχολική ηλικία, αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες στο λόγο όταν εντάσσονται στο σχολικό πλαίσιο.

Ένα παιδί ενδέχεται να χρειάζεται πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, όταν: