Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική σε γονείς και κηδεμόνες εστιάζει σε θέματα που αφορούν στη διαπαιδαγώγηση και το χειρισμό των παιδιών. Παρέχεται από εξειδικευμένο ψυχολόγο και η διάρκειά της είναι συνήθως βραχύχρονη.Η επίσκεψη σε κάποιον ειδικό δεν προϋποθέτει απαραίτητα την ύπαρξη προβλήματος. Μπορεί να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν το γονέα (π.χ. το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ο ερχομός ενός μωρού στην οικογένεια, η έναρξη του σχολείου κ.λ.π.). Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής, ο ειδικός παρέχει αφενός ψυχολογική στήριξη στο γονέα και αφετέρου δίνει κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την αντιμετώπιση του εκάστοτε αιτήματος.

Η συμβουλευτική γονέων ενδέχεται να είναι απαραίτητη, όταν: