Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης, όσο και σε επίπεδο παρέμβασης, με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτά σχεδιάζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και εφαρμόζονται σε εξατομικευμένη βάση (δυαδικό σχήμα παιδιού - θεραπευτή), ώστε να επιτυγχάνονται στο μέγιστο βαθμό οι μαθησιακοί στόχοι. Εξαίρεση αποτελούν τα ομαδικά προγράμματα, λόγω της διαφορετικής στοχοθεσίας τους.