Λογοθεραπεία

Πρόκειται για την επιστήμη και το επάγγελμα υγείας που ασχολείται με τη μελέτη και την αντιμετώπιση των διαταραχών και των δυσκολιών στον τομέα της επικοινωνίας, του λόγου, της ομιλίας και της μάθησης. Το εύρος των δυσκολιών που καλύπτει η Λογοθεραπεία είναι μεγάλο:

Ομοίως ευρύ είναι και το ηλικιακό φάσμα των ατόμων που μπορούν να ωφεληθούν από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ενός λογοπεδικού. Ανάλογα την περίπτωση, σε πρόγραμμα λογοθεραπείας μπορούν να ενταχθούν άτομα μεταβρεφικής/ προνηπιακής ηλικίας (2 - 2,5 ετών) - σε μερικές περιπτώσεις ίσως και πιο μικρά - μέχρι και υπερήλικες. Σε ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας, ο λογοθεραπευτής (ή λογοπεδικός) αξιολογεί και σχηματίζει το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα, το οποίο αναθεωρείται και επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με την πρόοδο του ατόμου. Η θεραπεία μπορεί να γίνει τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, ανάλογα τις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου και τους στόχους θεραπείας. Για την αποτελεσματικότερη πορεία και έκβαση του θεραπευτικού προγράμματος, είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία με άλλες ειδικότητες, τους γονείς, τον/την εκπαιδευτικό και όποιον εμπλέκεται με τη φροντίδα του ατόμου.

Ένα παιδί ενδέχεται να χρειάζεται πρόγραμμα λογοθεραπείας, όταν: